Quyền Trưởng Nam
    Footnotes
    Theme

    Quyền Trưởng Nam

    Quyền thừa hưởng thuộc về con trai đầu lòng. Theo nghĩa rộng, quyền trưởng nam gồm có bất cứ hay tất cả quyền thừa hưởng nào được truyền cho một người khi người đó được sinh ra trong một gia đình và nền văn hóa.