Ra Pha Ên
    Footnotes
    Theme

    Ra Pha Ên

    Một thiên sứ của Chúa tham gia vào sự phục hồi tất cả mọi vật (GLGƯ 128:21).