Biển Chết
    Footnotes
    Theme

    Biển Chết

    Biển mặn nằm ở cuối phía nam Thung Lũng Giô Đanh. Nó còn được gọi là Biển Mặn. Mặt biển này thấp hơn biển Địa Trung Hải khoảng chừng 395 thước. Các thành phố Sô Đôm, Gô Mô Rơ và Xoa hoặc Bê La nằm gần bờ biển này (STKý 14:2–3).

    Để ứng nghiệm lời tiên tri và là một trong những điềm triệu về Sự Tái Lâm của Đấng Cứu Rỗi, nước của Biển Chết sẽ được chữa lành và sự sống sẽ nẩy nở ở đó (ÊXCÊn 47:8–9).