Đan
  Footnotes
  Theme

  Đan

  Trong Cựu Ước, con trai của Gia Cốp và Bi La, tỳ nữ của Ra Chên (STKý 30:5–6).

  Chi tộc Đan

  Về phước lành Gia Cốp ban cho Đan, xin xem Sáng Thế Ký 49:16–18. Về phước lành Môi Se ban cho chi tộc Đan, xem Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:22. Sau khi định cư ở Ca Na An, chi tộc Đan nhận được một mảnh đất nhỏ nhưng rất phì nhiêu (GiôSuê 19:40–48). Họ đã có nhiều khó khăn trong việc bảo vệ chống lại dân A Mô Rít (QXét 1:34) và chống lại dân Phi Li Tin (QXét 13:2, 25; 18:1). Kết quả là dân Đan di chuyển về phía bắc xứ Phi Li Tin (QXét 18), gần thành La Ít, và đặt tên thành đó lại là thành Đan. Thành phố này được nổi tiếng là ranh giới phía bắc của Phi Li Tin, mà nó trải dài “từ Đan cho đến Bê E Sê Ba.”