Xứng Đáng
    Footnotes
    Theme

    Xứng Đáng

    Sống ngay chính và được thừa nhận dưới mắt của Thượng Đế và các vị lãnh đạo do Ngài chỉ định.