Mô Rô Ni, Lãnh Binh
    Footnotes
    Theme

    Mô Rô Ni, Lãnh Binh

    Trong Sách Mặc Môn, một tư lệnh quân sự người Nê Phi ngay chính sống vào khoảng năm 100 trước T.C.