Ru Bên
  Footnotes
  Theme

  Ru Bên

  Trong Cựu Ước, con trưởng nam của Gia Cốp và Lê A (STKý 29:32; 37:21–22, 29; 42:22, 37). Mặc dù Ru Bên là con đầu lòng, nhưng ông bị mất quyền trưởng nam vì tội lỗi (STKý 35:22; 49:3–4).

  Chi tộc Ru Bên

  Phước lành của Gia Cốp ban cho Ru Bên được tìm thấy trong Sáng Thế Ký 49:3Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:6. Dân số của chi tộc này dần dần giảm bớt, và mặc dù vẫn tiếp tục tồn tại, nhưng chi tộc này trở nên kém quan trọng về phương diện chính trị. Quyền trưởng nam của Ru Bên đã về tay của Giô Sép và các con trai của ông vì Giô Sép là con đầu lòng của người vợ thứ hai của Gia Cốp là Ra Chên (1 SửKý 5:1–2).