Tạ Ơn
    Footnotes
    Theme

    Tạ Ơn

    Biết ơn về những phước lành nhận được từ Thượng Đế. Việc bày tỏ lòng biết ơn là làm hài lòng Thượng Đế, và sự thờ phượng chân chính gồm có sự cảm tạ Ngài. Chúng ta cần phải tạ ơn Chúa về tất cả mọi điều.