Ngục Thất Carthage (Hoa Kỳ)
    Footnotes
    Theme

    Ngục Thất Carthage (Hoa Kỳ)

    Joseph và Hyrum Smith bị một nhóm người bạo động giết chết vào ngày 27 tháng Sáu năm 1844, tại ngục thất ở Carthage, Illinois, Hiệp Chủng Quốc Hoa Ky (GLGƯ 135).