Nép Ta Li
  Footnotes
  Theme

  Nép Ta Li

  Con thứ sáu trong số mười hai con trai của Gia Cốp và là con thứ hai của Bi La, đứa tớ gái của Ra Chên (STKý 30:7–8). Nép Ta Li có bốn đứa con trai (1 SửKý 7:13).

  Chi tộc Nép Ta Li

  Phước lành của Gia Cốp ban cho Nép Ta Li được ghi chép trong Sáng Thế Ký 49:21. Phước lành của Môi Se ban cho chi tộc này được ghi chép trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:23.