Anh Em
    Footnotes
    Theme

    Anh Em

    Là con cái của Cha Thiên Thượng, tất cả mọi người, nam cũng như nữ, đều là anh chị em với nhau theo nghĩa thuộc linh. Trong Giáo Hội, những nam tín hữu và những người thân thiện với Giáo Hội thường được gọi là anh em.