Việc Làm
    Footnotes
    Theme

    Việc Làm

    Những hành động của con người, dù tốt hay xấu. Mỗi người sẽ được xét xử tùy theo việc làm của mình.