Ba Bên, Ba Bi Lôn
    Footnotes
    Theme

    Ba Bên, Ba Bi Lôn

    Thủ đô của Ba Bi Lô Ni A.

    Ba Bên được Nim Rốt lập lên và là một trong những thành phố cổ xưa nhất trong xứ Mê Sô Bô Ta Mi, hay còn gọi là Si Nê A (STKý 10:8–10). Chúa làm lộn xộn ngôn ngữ của dân chúng vào lúc họ đang xây dựng Tháp Ba Bên. (STKý 11:1–9; ÊThe 1:3–5, 33–35). Ba Bi Lôn về sau trở thành thủ đô của Nê Bu Cát Nết Sa. Vua này đã xây cất một thành phố vĩ đại mà những tàn tích của nó ngày nay vẫn còn. Ba Bi Lôn đã trở thành một thành phố rất tà ác và từ đó đã trở nên tiêu biểu cho sự tà ác của thế gian.