Lưỡi
    Footnotes
    Theme

    Lưỡi

    Biểu tượng về lời nói. Các Thánh Hữu cần phải kiềm chế lưỡi của mình, có nghĩa là họ cần phải kiềm chế lời nói của họ. Lưỡi cũng ám chỉ đến ngôn ngữ và dân tộc. Cuối cùng, mọi đầu gối sẽ quỳ xuống và mọi lưỡi sẽ thú nhận trước Thượng Đế (ÊSai 45:23; RôMa 14:11).