Thể Xác
    Footnotes
    Theme

    Thể Xác

    Cơ cấu thế chất hữu diệt của thịt và xương được sáng tạo theo hình ảnh của Thượng Đế và được kết hợp với linh hồn để tạo thành một người sống. Thể xác vật chất của tất cả mọi người nam và nữ sẽ được tái hợp vĩnh cửu với linh hồn của họ trong Sự Phục Sinh. Thánh thư đôi khi ám chỉ một thể xác và linh hồn kết hợp với nhau thành một bản thể (STKý 2:7; GLGƯ 88:15; MôiSe 3:7, 9, 19; ARHam 5:7).