Lê Hi, Nhà Truyền Giáo Người Nê Phi
    Footnotes
    Theme

    Lê Hi, Nhà Truyền Giáo Người Nê Phi

    Trong Sách Mặc Môn, con trai của Hê La Man, và Hê La Man là con trai của Hê La Man. Lê Hi là một nhà truyền giáo lỗi lạc (HLMan 3:21; 4:14).