Ô Sê
  Footnotes
  Theme

  Ô Sê

  Một vị tiên tri trong thời Cựu Ước đã nói tiên tri trong bắc vương quốc Y Sơ Ra Ên vào cuối thời kỳ trị vì của Giê Rô Bô Am Đệ Nhị. Ông sống trong thời kỳ quốc gia bị suy thoái và tàn tạ do ả tội lỗi của Y Sơ Ra Ên.

  Sách Ô Sê

  Chủ đề căn bản của cuốn sách là tình thương yêu của Thượng Đế đối với dân Ngài. Tất cả những lời quở trách của Ngài đều nằm trong sự thương yêu, và sự phục hồi của Y Sơ Ra Ên sẽ đến cũng vì nhờ lòng yêu thương của Ngài (ÔSê 2:19; 14:4). Đối lại, Ô Sê cho thấy sự bội bạc và không trung tín của Y Sơ Ra Ên. Tuy nhiên, Thượng Đế vẫn mong đợi sự cứu chuộc cuối cùng của Y Sơ Ra Ên (ÔSê 11:12–14:9).