Phi E Rơ
  Footnotes
  Theme

  Phi E Rơ

  Trong Kinh Tân Ước, Phi E Rơ nguyên thủy được gọi là Si Môn (2 PERơ 1:1), người đánh cá của Bết Sai Đa sống với vợ mình ở Ca Bê Na Um. Chúa Giê Su chữa lành cho mẹ vợ của Phi E Rơ (Mác 1:29–31). Phi E Rơ cùng với em mình là Anh Rê được kêu gọi làm môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô (MTƠ 4:18–22; Mác 1:16–18; LuCa 5:1–11). Tên A Ra Mít của ông, Sê Pha, có nghĩa là “người tiên kiến” hay “đá”, đã được Chúa đặt ra (Giăng 1:40–42; BDJS, Giăng 1:42 [Phụ Lục]). Mặc dù Kinh Tân Ước có đề cập một vài nhược điểm trần tục của Phi E Rơ, nó cũng minh họa cho thấy rằng ông đã khắc phục được những nhược điểm đó và đã được làm vững mạnh bởi đức tin của ông nơi Chúa Giê Su Ky Tô.

  Phi E Rơ tuyên nhận rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô và là Vị Nam Tử của Thượng Đế (Giăng 6:68–69), và Chúa đã chọn ông nắm giữ các chìa khóa của vương quốc trên thế gian (MTƠ 16:13–19). Trên Núi Biến Hình, Phi E Rơ trông thấy Đấng Cứu Rỗi biến hóa, cũng như Môi Se và Ê Li (MTƠ 17:1–9).

  Phi E Rơ là trưởng Sứ Đồ của thời ông. Sau cái chết, Sự Phục Sinh và Sự Thăng Thiên của Đấng Cứu Rỗi, ông nhóm họp Giáo Hội lại và điều khiển sự kêu gọi một Sứ Đồ để thay thế Giu Đa Ích Ca Ri Ốt (CVCSĐ 1:15–26). Phi E Rơ và Giăng chữa lành một người què từ lúc sinh ra (CVCSĐ 3:1–16) và được thả ra khỏi tù một cách kỳ diệu (CVCSĐ 5:11–29; 12:1–19). Chính nhờ giáo vụ của Phi E Rơ mà phúc âm lần đầu tiên được mở ra cho người Dân Ngoại (CVCSĐ 10–11). Trong thời đại ngày sau, Phi E Rơ, cùng với Gia Cơ và Giăng, đã từ trời xuống truyền giao Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và các chìa khóa của chức này cho Joseph Smith và Oliver Cowdery (GLGƯ 27:12–13; 128:20).

  Bức Thư Thứ Nhất của Phi E Rơ

  Bức thư thứ nhất được viết từ “Ba Bi Lôn” (có lẽ là La Mã) và gửi cho các Thánh Hữu ở nơi mà ngày nay được gọi là Tiểu Á Châu ngay sau khi Nê Rô bắt đầu ngược đãi bắt bớ các Ky Tô Hữu.

  Chương 1 nói về vai trò của Đấng Ky Tô được tiền sắc phong làm Đấng Cứu Chuộc. Các chương 2–3 giải thích rằng Đấng Ky Tô là viên đá góc nhà của Giáo Hội, các Thánh Hữu nắm giữ chức tư tế hoàng tộc, và rằng Đấng Ky Tô thuyết giảng cho các linh hồn trong tù. Các chương 4–5 giải thích tại sao phúc âm được thuyết giảng cho người chết và tại sao các trưởng lão phải nuôi dưỡng đàn chiên.

  Bức Thư Thứ Hai của Phi E Rơ

  Chương 1 khuyên nhủ các Thánh Hữu hãy chú ý cho chắc chắn về sự kêu gọi và sự tuyển chọn mình. Chương 2 báo trước phải đề phòng giáo sư giả. Chương 3 nói về những ngày sau và Sự Tái Lâm của Đấng Ky Tô.