Giáp
    Footnotes
    Theme

    Giáp

    Một vật mang vào để che thân thể khỏi những cú đánh hay các vũ khí đâm vào mình. Chữ này cũng được dùng để chỉ về những đặc tính thuộc linh bảo vệ một người khỏi sự cám dỗ hay điều tà ác.