Giao Ước
    Footnotes
    Theme

    Giao Ước

    Sự thỏa thuận giữa Thượng Đế và loài người, nhưng Ngài và họ không hành động như nhau trong sự thỏa thuận. Thượng Đế đưa ra những điều kiện về một giao ước, và loài người đồng ý làm những điều Ngài đòi hỏi họ phải làm. Rồi thì Thượng Đế hứa ban cho loài người những phước lành nào đó cho sự vâng lời của họ.

    Các nguyên tắc và giáo lễ được tiếp nhận bằng giao ước. Các tín hữu của Giáo Hội mà lập các giao ước như vậy hứa sẽ tôn trọng những điều này. Chẳng hạn như các tín hữu giao ước với Chúa ở lễ báp têm và tái lập lời giao ước đó bằng cách dự phần Tiệc Thánh. Họ lập thêm những giao ước trong đền thờ. Dân của Chúa là dân giao ước và được phước lành lớn lao khi họ tuân giữ những giao ước của mình với Chúa.