Chúa Muôn Quân
    Footnotes
    Theme

    Chúa Muôn Quân

    Một danh hiệu khác của Chúa Giê Su Ky Tô. Ngài trị vì muôn quân trên trời và dưới đất, và lãnh đạo người ngay chính chống lại kẻ tà ác (GLGƯ 29:9; 121:23).