Chăn Hiền Lành, Người
    Footnotes
    Theme

    Chăn Hiền Lành, Người

    Chúa Giê Su Ky Tô là Người Chăn Hiền Lành. Theo nghĩa tượng trưng, những người theo Ngài giống như những con chiên mà Chúa Giê Su chăn giữ.