Kế Hoạch Cứu Chuộc
    Footnotes
    Theme

    Kế Hoạch Cứu Chuộc

    Phúc âm trọn vẹn của Chúa Giê Su Ky Tô nhằm mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người. Kế hoạch này gồm có Sự Sáng Tạo, Sự Sa Ngã và Sự Chuộc Tội, cùng với tất cả các luật pháp, giáo lễ và giáo lý mà Thượng Đế đã ban cho loài người. Kế hoạch này giúp cho tất cả mọi người có thể được tôn cao và sống mãi mãi với Thượng Đế (2 NêPhi 2; 9). Thánh thư cũng đề cập đến kế hoạch này là kế hoạch cứu rỗi, kế hoạch hạnh phúc và kế hoạch thương xót.