2 Nê Phi 9
  Footnotes
  Theme

  Chương 9

  Gia Cốp giải thích rằng dân Do Thái sẽ được quy tụ lại trên khắp các vùng đất hứa của họ—Sự Chuộc Tội chuộc loài người ra khỏi Sự Sa Ngã—Thể xác của những kẻ chết sẽ ra khỏi mồ và linh hồn của họ sẽ ra khỏi ngục giới và thiên đàng—Họ sẽ được phán xét—Sự Chuộc Tội cứu khỏi sự chết, ngục giới, quỷ dữ và cực hình bất tận—Người ngay chính sẽ được cứu rỗi trong vương quốc của Thượng Đế—Những hình phạt dành cho các tội lỗi được nêu ra—Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên là người giữ cổng. Khoảng 559–545 trước T.C.

  1 Và giờ đây, hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, tôi đã đọc cho các người nghe những điều này để các người có thể biết được anhững giao ước mà Chúa đã lập với tất cả gia tộc Y Sơ Ra Ên.

  2 Rằng, Ngài đã từng nói với dân Do Thái qua miệng các thánh tiên tri, từ lúc khởi đầu, từ thế hệ này đến thế hệ khác, cho đến ngày họ sẽ được aphục hồi trong giáo hội chân chính và trong bầy chiên của Thượng Đế; ngày mà họ sẽ được bquy tụ về quê hương xứ sở, nơi cđất thừa hưởng của họ, và sẽ được định cư trên khắp các vùng đất hứa của họ.

  3 Này, hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, tôi nói với các người những điều này để cho các người được vui mừng, và angước đầu lên mãi mãi, nhờ những phước lành mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho con cái các người.

  4 Vì tôi biết rằng, nhiều người trong các người đã tìm kiếm để biết được những chuyện sẽ xảy ra; vậy nên, tôi biết các người cũng biết là xác thịt chúng ta sẽ hao mòn và chết đi; tuy vậy, trong athể xác của chúng ta, chúng ta sẽ thấy Thượng Đế.

  5 Phải, tôi biết các người cũng biết rằng, Ngài sẽ xuất hiện trong thể xác cho những người ở Giê Ru Sa Lem thấy, tức là nơi mà chúng ta đã bỏ ra đi; vì điều cần thiết là Ngài phải xuất hiện giữa họ; vì aĐấng Sáng Tạo vĩ đại thấy Ngài cần phải chịu đau khổ để lệ thuộc dưới quyền của loài người trong xác thịt, và chết đi vì btất cả loài người, để sau đó tất cả loài người phải lệ thuộc dưới quyền của Ngài.

  6 Vì một khi sự chết đã đến với tất cả loài người, để làm trọn vẹn akế hoạch thương xót của Đấng Sáng Tạo vĩ đại, thì cần phải có một quyền lực phục sinh, và bsự phục sinh cần phải đến với loài người vì csự sa ngã; và sự sa ngã đến do sự phạm giới; vì loài người sa ngã nên họ phải bị dloại trừ khỏi sự hiện diện của Chúa.

  7 Vậy nên cần phải có một asự chuộc tội bvô hạn—nếu không có sự chuộc tội vô hạn thì sự hư nát này sẽ không thể trở thành sự không hư nát được. Vậy nên, sự đoán phạt cđầu tiên đến với loài người cần phải được dtồn tại bất tận. Và nếu điều đó xảy ra, thì xác thịt này chắc đã phải nằm xuống, bị rữa nát và tan rã trong lòng đất mẹ mà không bao giờ trỗi dậy được nữa.

  8 Ôi, asự thông sáng của Thượng Đế, lòng bthương xótcân điển của Ngài! Vì này, nếu dthể xác của chúng ta không bao giờ trỗi dậy được nữa, thì linh hồn của chúng ta ắt phải lệ thuộc vào thiên thần mà đã esa ngã khỏi sự hiện diện của Thượng Đế vĩnh cửu và đã trở thành gquỷ dữ để không bao giờ còn trỗi dậy được nữa.

  9 Và linh hồn của chúng ta ắt đã trở thành giống như nó, và chúng ta đã trở thành quỷ dữ và aquỷ sứ, bị bloại ra khỏi sự hiện diện của Thượng Đế của chúng ta, và ở lại với cha đẻ của mọi csự dối trá, sống trong sự khốn cùng, chẳng khác chi chính nó vậy; phải, chúng ta sẽ giống như kẻ đã dlừa dối thủy tổ của chúng ta; kẻ ebiến dạng thành gthiên thần ánh sáng để xách động con cái loài người, đem họ vào hnhững tập đoàn sát nhân bí mật cùng đủ mọi hình thức những việc làm bí mật trong bóng tối.

  10 Ôi, vĩ đại thay tấm lòng nhân từ của Thượng Đế chúng ta, Ngài đã sửa soạn con đường cho chúng ta tránh được sự vồ chụp của con yêu quỷ ghê gớm ấy; phải, con yêu quỷ ấy là asự chếtbngục giới mà tôi gọi là cái chết thể xác, và cũng là cái chết linh hồn nữa.

  11 Và cũng nhờ đường lối agiải thoát của Thượng Đế chúng ta, Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên, mà bcái chết này, như tôi vừa nói tới, là cái chết thể chất, sẽ phải trả lại những kẻ chết của nó; cái chết thể chất đây tức là mộ phần vậy.

  12 acái chết mà tôi vừa nói đây là cái chết linh hồn sẽ trả lại những kẻ chết của nó; cái chết thuộc linh đây tức là bngục giới vậy; vậy nên, sự chết và ngục giới đều phải trả lại những kẻ chết của chúng, và ngục giới phải trả lại những linh hồn nó đã bắt giữ, và mộ phần cũng phải trả lại những thể xác nó giam cầm, và thể xác cùng clinh hồn của con người sẽ được dphục hồi lại với nhau; và đó là nhờ quyền năng phục sinh của Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên vậy.

  13 Ôi vĩ đại thay akế hoạch của Thượng Đế chúng ta! Vì mặt khác, bthiên đàng của Thượng Đế cũng phải trả lại linh hồn của những người ngay chính, và mộ phần cũng giao hoàn lại thể xác của những người ngay chính; và rồi, linh hồn cùng thể xác sẽ cphục hồi lại với nhau, và tất cả mọi người sẽ trở nên không hư nát và dbất diệt, và họ là những bản thể sống, có một esự hiểu biết ghoàn toàn như chúng ta trong thể xác, ngoại trừ là sự hiểu biết của chúng ta lúc ấy sẽ trở nên hoàn toàn.

  14 Vậy nên, chúng ta sẽ có một asự hiểu biết hoàn toàn về tất cả btội lỗi, sự ô uế và csự trần truồng của chúng ta; và người ngay chính sẽ có một sự hiểu biết hoàn toàn về niềm vui và dsự ngay chính của họ, và sẽ được ekhoác lên mình gsự tinh khiết, phải, bằng hchiếc áo công minh.

  15 Và chuyện rằng, sau khi tất cả loài người đã trải qua cái chết đầu tiên này để đi vào sự sống, và một khi họ đã được trở thành bất diệt rồi, thì họ phải ra trước aghế phán xét của Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên; và lúc đó sẽ có bsự phán xét, và lúc đó họ phải bị xét xử theo sự phán xét thánh thiện của Thượng Đế.

  16 Và như Chúa là Đấng hằng sống, vì Đức Chúa Trời có phán như vậy, và đó là alời vĩnh cửu của Ngài, không thể nào bbỏ qua được, rằng những người nào ngay chính thì vẫn ngay chính, và kẻ nào cdơ bẩn thì vẫn ddơ bẩn; vậy nên, những kẻ dơ bẩn tức là equỷ dữ và các quỷ sứ của nó; chúng sẽ đi vào ngọn lửa gvĩnh viễn đã được sửa soạn trước cho chúng; và cực hình của chúng tựa như là một hhồ lửa với diêm sinh, có ngọn lửa bốc cháy lên cao mãi mãi và đời đời.

  17 Ôi, vĩ đại thay và acông lý thay Thượng Đế của chúng ta! Vì Ngài thực hiện tất cả những lời nói của Ngài, và những lời nói ấy đã phát ra từ miệng Ngài, và luật pháp của Ngài phải được thi hành.

  18 Nhưng, này, những người ngay chính, anhững thánh hữu của Đấng Thánh Y Sơ Ra Ên, những người đã tin nơi Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên, những người đã gánh chịu bnhững thập tự giá của thế gian, và đã xem thường sự hổ thẹn của nó, là những người sẽ được cthừa hưởng dvương quốc của Thượng Đế, một vương quốc đã được chuẩn bị cho họ etừ lúc thế gian mới được tạo dựng, và niềm vui sướng của họ sẽ tràn đầy gmãi mãi.

  19 Ôi vĩ đại thay lòng thương xót của Thượng Đế chúng ta, Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên! Vì Ngài đã agiải thoát cho các thánh hữu của Ngài khỏi tên ác quỷ bgớm ghê đó tức là quỷ dữ, sự chết, và cngục giới, cùng hồ lửa với diêm sinh, là cực hình bất tận.

  20 Ôi vĩ đại thay asự thánh thiện của Thượng Đế chúng ta! Vì Ngài đã bthông hiểu mọi sự việc, và chẳng có một sự việc gì mà Ngài không biết tới.

  21 Và Ngài sẽ xuống thế gian để acứu vớt tất cả loài người nếu họ biết nghe theo lời của Ngài; vì này, Ngài sẽ hứng lấy những sự đau đớn của mọi người, phải, bnhững sự đau đớn của từng sinh linh một, cả đàn ông lẫn đàn bà và trẻ con, là những người thuộc gia đình cA Đam.

  22 Và Ngài chịu đựng như vậy là để cho sự phục sinh có thể đến được với tất cả mọi người, và để cho tất cả mọi người đều có thể đứng trước mặt Ngài vào ngày phán xét trọng đại ấy.

  23 Và Ngài truyền lệnh cho tất cả mọi người phải ahối cải, và bchịu phép báp têm trong danh Ngài, có đức tin trọn vẹn nơi Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên, nếu không thì họ sẽ không được cứu rỗi trong vương quốc của Thượng Đế.

  24 Và nếu họ không hối cải cùng tin vào adanh Ngài, không chịu phép báp têm trong danh Ngài, và không bkiên trì đến cùng, thì họ sẽ bị cđoán phạt; vì Đức Chúa Trời, Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên, đã phán vậy.

  25 Vậy nên, Ngài đã ban hành một aluật pháp; và nơi nào bkhông có luật pháp ban hành thì không có sự trừng phạt; và nơi nào không có sự trừng phạt thì không có sự kết tội; và nơi nào không có sự kết tội thì lòng thương xót của Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên có quyền đòi hỏi họ qua sự chuộc tội vì họ được giải thoát nhờ quyền năng của Ngài.

  26 asự chuộc tội làm thỏa mãn những đòi hỏi của bcông lý của Ngài đối với những kẻ cchưa được ban cho dluật pháp để họ thoát khỏi con ác quỷ gớm ghê đó, tức là sự chết và ngục giới, quỷ dữ, cùng hồ lửa với diêm sinh, là cực hình bất tận; và họ sẽ được phục hồi lại với Thượng Đế, Đấng đã cho họ ehơi thở, tức là Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên vậy.

  27 Nhưng khốn thay cho kẻ đã được ban cho aluật pháp, phải, kẻ đã có được tất cả các lệnh truyền của Thượng Đế, như chúng ta đây, nhưng lại vi phạm những lệnh truyền ấy, và phí phạm những ngày tháng thử thách của mình, vì tình trạng của kẻ ấy thật đáng kinh sợ xiết bao!

  28 Ôi xảo quyệt thay akế hoạch của kẻ tà ác đó! Ôi tính bkiêu căng, sự yếu đuối, sự rồ dại của loài người! Một khi có chọc thức họ lại tự cho mình là dkhôn ngoan, và họ không nghe theo elời khuyên dạy của Thượng Đế, vì họ đã để những lời ấy ra ngoài tai và tự cho rằng mình đã thông hiểu hết mọi sự việc, vì thế, sự khôn ngoan của họ chỉ là sự rồ dại, không đem lại lợi ích gì cho họ hết, và họ sẽ bị diệt vong.

  29 Nhưng có kiến thức là một điều tốt nếu họ anghe theo bnhững lời khuyên dạy của Thượng Đế.

  30 Nhưng khốn thay cho akẻ giàu, là những kẻ giàu có những vật chất của thế gian. Vì họ giàu có nên họ xem thường bkẻ nghèo khó, và ngược đãi kẻ nhu mì; trái tim của họ chỉ nằm trong của cải của họ; vì vậy của cải của họ là thượng đế của họ. Và này, của cải của họ sẽ bị hủy diệt với họ.

  31 Và khốn thay cho những kẻ điếc không muốn anghe; vì họ sẽ bị diệt vong.

  32 Khốn thay cho những kẻ mù không muốn nhìn; vì họ cũng sẽ bị diệt vong.

  33 Khốn thay cho những kẻ chưa chịu phép cắt bì trong lòng, vì sự hiểu rõ những điều bất chính của họ sẽ đánh ngã họ vào ngày sau cùng.

  34 Khốn thay cho akẻ nói dối, vì kẻ đó sẽ bị xô xuống bngục giới.

  35 Khốn thay cho kẻ sát nhân với dụng ý agiết người, vì kẻ đó sẽ bchết.

  36 Khốn thay cho những kẻ phạm tội atà dâm, vì họ sẽ bị xô xuống ngục giới.

  37 Phải, khốn thay cho những kẻ athờ hình tượng, vì quỷ dữ ưa thích bọn người này.

  38 Và tóm lại, khốn thay cho tất cả những kẻ chết trong tội lỗi của mình; vì họ sẽ atrở về với Thượng Đế, và sẽ thấy mặt Ngài, mà vẫn còn ở trong tội lỗi của mình.

  39 Hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, hãy ghi nhớ rằng, nghịch phạm Đấng Thượng Đế Thánh ấy là một điều đáng sợ, và thuận theo những sự dụ dỗ của akẻ quỷ quyệt kia cũng là một điều đáng sợ. Hãy ghi nhớ rằng, có tinh thần hướng về bxác thịtcsự chết, và có tinh thần hướng về tâm linh là dcuộc sống evĩnh cửu vậy.

  40 Hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, hãy để tai nghe lời tôi nói. Hãy nhớ tới sự vĩ đại của Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên. Xin chớ cho rằng tôi đã nặng lời với các người; vì nếu các người nói như vậy tức là các người đã thóa mạ asự thật; vì tôi đã nói những lời của Đấng Sáng Tạo các người. Tôi biết rằng, những lời nói của sự thật rất bkhó nghe đối với tất cả những gì không trong sạch; nhưng người ngay chính không hề sợ những lời ấy, vì họ yêu lẽ thật, và không bị nao núng.

  41 Vậy thì, hỡi đồng bào thân mến của tôi, hãy ađến với Chúa, Đấng Thánh. Hãy ghi nhớ rằng, các nẻo đường của Ngài đều ngay chính. Này, bcon đường dành cho nhân loại tuy cchật hẹp, nhưng nó nằm trong một lộ trình thẳng trước mặt họ, và người giữ dcổng là Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên; và Ngài không thu dụng tôi tớ nào ở đó cả; và cũng không có một lối nào khác ngoài lối vào bởi cổng đó; vì Ngài không thể nào bị lừa gạt được đâu, vì Đức Chúa Trời là danh Ngài.

  42 Và kẻ nào gõ, Ngài sẽ mở cho; những akẻ khôn ngoan, những kẻ học thức, cùng những kẻ giàu có, là những kẻ btràn đầy kiêu ngạo vì sự học thức, sự khôn ngoan, và sự giàu có của mình—phải chính họ là những người bị Ngài khinh rẻ; và trừ phi họ chịu từ bỏ những điều ấy, và tự xem mình như ckẻ điên rồ trước mặt Thượng Đế, và hạ mình xuống tận đáy sâu của dsự khiêm nhường, thì Ngài sẽ không mở cửa cho họ đâu.

  43 Những gì dành riêng cho người khôn ngoan và người thận trọng sẽ bị cất agiấu khỏi họ mãi mãi—phải, nguồn hạnh phúc đó đã được sửa soạn sẵn cho các thánh hữu.

  44 Hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, xin hãy nhớ những lời tôi nói. Này, tôi cởi bỏ y phục của tôi, và giũ nó trước mặt các người; tôi cầu nguyện Thượng Đế của sự cứu rỗi của tôi, để Ngài nhìn thấy tôi với con mắt akhám xét của Ngài; vậy nên, vào ngày sau cùng, vào ngày mà tất cả mọi người sẽ được phán xét theo những việc làm của mình, các người sẽ biết rằng Thượng Đế của Y Sơ Ra Ên đã chứng kiến rằng tôi đã bgiũ sạch các điều bất chính của các người khỏi linh hồn tôi, và tôi đứng với sự sáng chói trước mặt Ngài, và cdứt bỏ được máu của các người.

  45 Hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, hãy lánh xa tội lỗi của mình; hãy cởi bỏ anhững xiềng xích của kẻ muốn trói chặt các người, hãy đến với Đấng Thượng Đế là tảng bđá cứu rỗi của các người.

  46 Hãy chuẩn bị linh hồn mình cho ngày vinh quang đó, ngày mà acông lý sẽ được thực thi cho người ngay chính, là ngày bphán xét, để các người khỏi phải co rúm trong sự sợ hãi ghê gớm; để các người khỏi phải nhớ tới một cách rõ rệt ctội lỗi hết sức ghê gớm của mình, đến đỗi phải buột miệng thốt lên rằng: Thánh thiện thay, thánh thiện thay những sự phán xét của Ngài, ôi Đức Chúa Trời dToàn Năng—con đã biết tội lỗi của con, con đã vi phạm luật pháp của Ngài; và những sự vi phạm ấy chính con đã làm ra; và quỷ dữ đã chiếm được con, khiến con là miếng mồi ngon cho sự khốn cùng ghê gớm của nó.

  47 Nhưng này, hỡi đồng bào, tôi có cần phải thức tỉnh các người để các người chú ý đến sự thực gớm ghê của những sự việc này chăng? Lẽ nào tôi làm cho các người ray rứt trong tâm hồn nếu tâm trí các người thanh khiết? Lẽ nào tôi muốn minh bạch với các người, dựa theo sự minh bạch của lẽ thật, nếu các người đã được thoát tội?

  48 Này, nếu các người thánh thiện thì tôi sẽ nói những điều thánh thiện với các người; nhưng, vì các người không thánh thiện, và xem tôi như một người giảng dạy, nên tôi thấy cần phải agiảng dạy cho các người biết về những hậu quả của btội lỗi.

  49 Này, tâm hồn tôi ghê tởm tội lỗi, và lòng tôi hân hoan về sự ngay chính; và tôi sẽ aca ngợi thánh danh của Thượng Đế của tôi.

  50 Hãy lại đây, hỡi đồng bào của tôi, bất cứ ai khát thì hãy đến adòng nước này, và ai không tiền hãy lại đây mua mà ăn; phải, hãy lại đây mua rượu nho và sữa mà khỏi phải trả btiền, và không cần giá cả.

  51 Vậy nên, xin chớ tiêu phí tiền bạc về những gì không có giá trị, và cũng đừng alao nhọc sức lực về những gì không thể làm thỏa mãn được. Xin hãy chuyên tâm nghe tôi và nhớ lấy những lời tôi nói; hãy đến với Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên, và hãy bnuôi dưỡng những gì không bị hư mất hay mục nát được, và hãy để cho tâm hồn các người vui thích trong sự béo bổ.

  52 Này, hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, hãy ghi nhớ những lời của Thượng Đế của các người; hãy luôn cầu nguyện Ngài ban ngày, và hãy atạ ơn thánh danh Ngài ban đêm. Hãy để cho lòng mình vui sướng.

  53 Và này, thật vĩ đại thay anhững giao ước của Chúa, và vĩ đại thay tấm lòng hạ cố của Ngài đối với con cái loài người; vì sự cao cả của Ngài, và ân điển cùng lòng bthương xót của Ngài, nên Ngài đã hứa với chúng ta rằng, dòng dõi của chúng ta sẽ không bị tận diệt, theo thể cách xác thịt, nhưng Ngài sẽ bảo tồn chúng; và trong những thế hệ tương lai, chúng sẽ trở nên một cnhánh ngay chính của gia tộc Y Sơ Ra Ên.

  54 Và giờ đây, hỡi đồng bào, tôi cần muốn nói với các người nhiều hơn nữa; nhưng hãy để ngày mai, tôi sẽ nói những lời còn lại của tôi cho các người nghe. A Men.