2 Nê Phi 15
  Footnotes
  Theme

  Chương 15

  Vườn nho của Chúa (Y Sơ Ra Ên) sẽ trở nên tiêu điều và dân của Ngài sẽ bị phân tán—Những thống khổ sẽ giáng xuống họ trong trạng thái bội giáo và bị phân tán của họ—Chúa sẽ dựng lên một cờ hiệu và quy tụ Y Sơ Ra Ên—Đối chiếu với Ê Sai 5. Khoảng 559–545 trước T.C.

  1 Và rồi ta sẽ hát cho người yêu dấu của ta một abài ca của người ta yêu dấu về vườn nho của người. Người yêu dấu của ta có một vườn nho ở trên đồi đất mầu mỡ.

  2 Người rào vườn nho, lượm bỏ những đá sỏi, và trồng những agốc nho chọn lọc nhất. Rồi người dựng một cái tháp ở giữa vườn, và còn làm một máy ép rượu trong đó nữa; và người mong rằng nó sẽ sinh trái nho, nhưng nó lại sinh trái nho hoang.

  3 Và này, hỡi dân cư của Giê Ru Sa Lem và những người của Giu Đa, ta xin các ngươi hãy xét đoán giữa ta với vườn nho của ta.

  4 Vậy nên, có điều chi cần làm thêm cho vườn nho của ta mà trong đó ta đã chưa làm chăng? Cớ sao khi ta mong nó sinh ra trái nho thì nó lại sinh trái nho hoang?

  5 Và này, ta sẽ bảo cho các ngươi về những điều ta định làm cho vườn nho của ta: Ta sẽ aphá bỏ hàng rào, nó sẽ bị cắn nuốt; ta hạ tường xuống, nó sẽ bị giày đạp;

  6 Ta sẽ để nó hoang tàn, chẳng tỉa hớt, chẳng vun xới; nhưng tại đó sẽ mọc lên những agai góc và chà chuôm. Ta lại truyền cho mây đừng làm bmưa xuống trên nó nữa.

  7 avườn nho của Chúa Muôn Quân là gia tộc Y Sơ Ra Ên, và những người của Giu Đa tức là cây mà Ngài ưa thích, và Ngài trông mong bsự công bình, và thấy bạo tàn; trông mong sự ngay chính, nhưng thấy tiếng kêu la.

  8 Khốn thay cho những kẻ thêm anhà vào nhà cho đến khi chẳng còn chỗ nào trống nữa, để họ có thể bở một mình giữa trái đất!

  9 Chúa Muôn Quân có phán vào tai tôi những lời này: Thật nhiều nhà sẽ bỏ hoang, và nhiều thành phố vĩ đại và xinh đẹp chẳng có dân cư.

  10 Phải, mười mẫu vườn nho chỉ sinh được một abát rượu, và một ô me hạt giống chỉ được một ê pha.

  11 Khốn thay cho những kẻ dậy sớm lúc ban sáng để atìm kiếm rượu, uống cho đến tối và brượu đốt cháy mình!

  12 Và trong yến tiệc của họ có đủ những đờn cầm, đờn sắt, trống, sáo và rượu; nhưng họ lại chẳng athiết đến công việc của Chúa, và cũng chẳng xem xét công trình của tay Ngài.

  13 Vậy nên, dân của ta phải đi vào cảnh tù đày, vì họ không ahiểu biết; người sang chết đói, dân chúng chết khô vì khát.

  14 Vì thế mà ngục giới đã mở rộng thêm ra, và há miệng lớn không lường được; và sự vinh quang của họ, dân của họ, vẻ hào hoa của họ, và những kẻ đi tìm vui thú, đều sẽ sa xuống đó hết.

  15 Kẻ hèn bị khuất phục, kẻ mạnh bị thấp hèn, và con mắt người cao ngạo bị hạ xuống.

  16 Nhưng Chúa Muôn Quân sẽ được tôn cao trong asự công bình, và Thượng Đế là Đấng thánh sẽ được thánh hóa trong sự ngay chính.

  17 Bấy giờ, những chiên con sẽ ăn cỏ như trong đồng cỏ của mình, và những người lạ sẽ ăn ruộng hoang của những con được nuôi mập.

  18 Khốn thay cho kẻ lấy asự kiêu căng làm dây kéo sự bất chính theo sau, và bnhư dùng dây xe ngựa kéo tội lỗi.

  19 Họ nói: Xin Ngài hãy avội vã làm nên công việc của Ngài hầu cho chúng tôi được bthấy; và xin mưu sự của Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên gần đến để chúng tôi được biết.

  20 Khốn thay cho kẻ agọi dữ là lành, và gọi lành là dữ; lấy btối làm sáng, lấy sáng làm tối; vật chi đắng cho là ngọt, vật chi ngọt cho là đắng!

  21 Khốn thay cho kẻ chính mắt mình coi mình là athông sáng, và tự mình xét đoán mình là khôn ngoan!

  22 Khốn thay cho kẻ mạnh uống rượu, và người có sức lực pha các thứ rượu mạnh;

  23 Vì hối lộ mà biện minh cho kẻ ác, và acướp lấy sự ngay chính của người ngay chính!

  24 Vậy nên, như alửa đốt bgốc rạcrơm rạ bị cháy thiêu trong ngọn lửa thế nào, thì rễ họ cũng bị mục nát và hoa họ cũng bay đi như bụi đất thế ấy; vì họ đã bỏ luật pháp của Chúa Muôn Quân, và dkhinh lời Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên.

  25 Vì vậy, acơn giận của Chúa đã phừng lên chống lại dân Ngài. Ngài đã giơ tay nghịch cùng họ và đánh họ. Các đồi núi đều rung động, và xác chết của họ bị phân ngang ngửa giữa đường. Dầu vậy cơn giận của Ngài cũng chưa nguôi, tay Ngài vẫn còn giơ ra.

  26 Ngài sẽ dựng lên một acờ hiệu hướng về các dân ở xa, và bhuýt gọi họ từ nơi tận cùng của quả đất; và này, họ lật đật chạy cđến rất mau; trong đám họ chẳng có người nào mỏi mệt và cũng chẳng ai bị vấp ngã.

  27 Chẳng ai ngủ gật hoặc ngủ mê; chẳng ai phải tháo dây lưng hay dây giày bị đứt.

  28 Các mũi tên của họ sẽ bén nhọn và tất cả cung của họ đều giương ra, vó ngựa của họ cứng như đá lửa, và bánh xe của họ chẳng khác chi cơn gió lốc, tiếng gầm thét của họ như con sư tử.

  29 Chúng sẽ rống lên như asư tử con; phải, chúng sẽ rống lên, và bắt mồi đem đi một cách an toàn, và không ai cứu được.

  30 Và vào ngày đó, sẽ có tiếng gầm chống lại chúng, chẳng khác chi tiếng gầm của biển; và nếu chúng ngó vào trong xứ, thì này, chỉ thấy sự tối tăm và sầu muộn, và ánh sáng sẽ bị che tối trong các tầng trời.