2 Nê Phi 12
  Footnotes
  Theme

  Chương 12

  Ê Sai trông thấy đền thờ ngày sau, sự quy tụ của Y Sơ Ra Ên và sự phán xét và thái bình trong Thời Kỳ Ngàn Năm—Kẻ kiêu ngạo và độc ác sẽ bị hạ xuống thấp vào Ngày Tái Lâm—Đối chiếu với Ê Sai 2. Khoảng 559–545 trước T.C.

  1 Lời mà aÊ Sai, con trai của A Mô, đã bthấy về Giu Đa và Giê Ru Sa Lem như sau:

  2 Và sẽ xảy ra trong những ngày sau cùng: aNúi của bnhà Chúa sẽ được lập trên đỉnh ccác núi, và sẽ được nâng cao hơn các đồi, và tất cả các nước sẽ đổ về đó.

  3 Và nhiều dân tộc sẽ đến đó mà nói rằng: Hãy đến đây, chúng ta hãy lên núi của Chúa, đến nhà Thượng Đế của Gia Cốp; Ngài sẽ dạy chúng ta những đường lối của Ngài, và chúng ta sẽ ađi trong các nẻo của Ngài. Vì bluật pháp sẽ phát xuất từ Si Ôn, lời của Chúa sẽ ra từ Giê Ru Sa Lem.

  4 Ngài sẽ aphán xét trong các nước, và quở mắng nhiều dân tộc. Bấy giờ họ sẽ lấy gươm rèn thành lưỡi cày, và lấy giáo rèn thành lưỡi liềm—nước này không còn vung gươm lên đánh nước khác nữa, và họ cũng không còn tập sự chiến tranh.

  5 Hỡi gia tộc Gia Cốp, hãy đến đây, chúng ta hãy bước đi trong sự sáng của Chúa; phải, hãy đến đây, vì tất cả các ngươi đều ađi lạc lối, ai cũng đi theo con đường độc ác của mình.

  6 Vì vậy, hỡi Chúa, Ngài đã bỏ dân Ngài là gia tộc Gia Cốp, vì họ ađầy dẫy tập tục phương đông, nghe lời các thầy bói như người bPhi Li Tin, và họ lại cưa thích con cái của người lạ.

  7 Xứ của họ cũng đầy dẫy bạc vàng, và các kho tàng của họ thì vô tận; xứ của họ cũng đầy dẫy ngựa, và xe ngựa của họ đông vô số kể.

  8 Xứ của họ cũng đầy dẫy ahình tượng; họ thờ lạy đồ do tay mình làm ra, đồ do ngón tay mình tạo nên.

  9 Và kẻ hèn không chịu acúi đầu, người sang chẳng chịu hạ mình; vì thế, xin Ngài đừng tha họ.

  10 Ôi, hỡi các người là những kẻ độc ác, hãy vào trong hang đá và aẩn mình trong bụi đất, vì sự kinh sợ Chúa và sự chói sáng của vẻ uy nghiêm Ngài sẽ đánh các người.

  11 Và chuyện rằng, những cái nhìn cao ngạo của loài người sẽ bị hạ thấp và tính kiêu căng của loài người sẽ bị dằn xuống, và vào ngày ấy, chỉ có một mình Chúa là sẽ được tôn cao mà thôi.

  12 angày của Chúa Muôn Quân sẽ chóng đến trên tất cả các nước, phải, sẽ đến trên mọi người; phải, trên những bkẻ kiêu căng và cao ngạo, và trên bất cứ kẻ nào tự cao; kẻ đó sẽ bị hạ xuống.

  13 Phải, và ngày của Chúa sẽ đến trên mọi cây bách hương của Li Ban, vì những cây ấy cao và ngạo nghễ; và sẽ đến trên mọi cây sồi của Ba San;

  14 Cùng trên mọi núi cao, mọi ngọn đồi, trên mọi nước nào kiêu căng và trên mọi dân tộc;

  15 Và trên mọi tháp cao cùng trên mọi tường thành kiên cố;

  16 Và trên mọi tàu bè của abiển cả, trên mọi tàu bè của Ta Rê Si, và trên mọi cảnh vật ngoạn mục.

  17 Và rồi lòng cao ngạo của loài người sẽ bị dằn xuống, và tính kiêu căng của loài người sẽ bị hạ đi; và vào angày ấy, chỉ có Chúa là được tôn cao mà thôi.

  18 Và những hình tượng sẽ bị Ngài tiêu hủy hoàn toàn.

  19 Và họ sẽ ẩn mình trong hang đá, trong hầm đất, và sự kinh sợ Chúa sẽ đến trên họ, và sự chói sáng của vẻ uy nghiêm Ngài sẽ đánh họ, khi Ngài trỗi dậy để rung chuyển trái đất một cách khủng khiếp.

  20 Vào ngày ấy người ta sẽ aném cho chuột và dơi những hình tượng bằng bạc và những hình tượng bằng vàng mà họ làm ra cho mình thờ lạy;

  21 Để ẩn trốn trong các hốc đá và trong các kẽ đá, vì sự kinh sợ Chúa sẽ đến trên họ, và vẻ uy nghiêm chói sáng của Ngài sẽ đánh họ, khi Ngài trỗi dậy để rung chuyển trái đất một cách khủng khiếp.

  22 Hãy athôi trông cậy vào loài người là loài có hơi thở trong lỗ mũi; vì họ nào có đáng kể gì đâu?