2 Nê Phi 1
  Footnotes
  Theme

  Sách Nê Phi Thứ Nhì

  Truyện ký về cái chết của Lê Hi. Các anh của Nê Phi nổi lên chống ông. Chúa báo trước cho Nê Phi biết ông phải ra đi vào vùng hoang dã. Những cuộc hành trình của ông trong vùng hoang dã, và những sự việc khác.

  Chương 1

  Lê Hi nói tiên tri về vùng đất tự do—Dòng dõi của ông sẽ bị phân tán và bị đánh đập nếu họ chối bỏ Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên—Ông khuyên nhủ các con trai của ông nên khoác áo giáp của sự ngay chính. Khoảng 588–570 trước T.C.

  1 Và rồi chuyện rằng sau khi tôi, Nê Phi, chấm dứt lời giảng dạy các anh tôi, thì acha tôi là Lê Hi còn nói với họ nhiều điều, và kể lại cho họ nghe những điều vĩ đại biết bao mà Chúa đã làm cho họ khi đem họ ra khỏi xứ Giê Ru Sa Lem.

  2 Và ông đã nói với họ về chuyện họ anổi loạn khi còn ở ngoài khơi, cùng lòng thương xót của Thượng Đế đã tha mạng sống cho họ để họ khỏi bị nuốt vào lòng biển.

  3 Và ông còn nói cho họ nghe về đất hứa mà họ đã nhận được—chứng tỏ Chúa đã đầy lòng thương xót biết bao khi Ngài báo trước cho chúng tôi biết để chạy khỏi xứ Giê Ru Sa Lem.

  4 Vì này, ông đã nói: Cha đã thấy một akhải tượng, nhờ đó cha biết được rằng bGiê Ru Sa Lem bị hủy diệt; và nếu chúng ta còn ở lại Giê Ru Sa Lem thì chúng ta cũng đã bị cchết rồi.

  5 Nhưng, ông nói, mặc dù trải qua biết bao nỗi thống khổ, chúng ta đã nhận được ađất hứa, một vùng đất bchọn lọc hơn hết thảy mọi vùng đất khác; một vùng đất mà Đức Chúa Trời đã giao ước với cha sẽ là một vùng đất dành cho dòng dõi của cha thừa hưởng. Phải, Chúa đã cgiao ước ban đất này cho cha và cho con cái của cha mãi mãi, và cũng cho tất cả những người được bàn tay Chúa dẫn ra khỏi các xứ khác.

  6 Vậy nên, cha, Lê Hi, tiên tri qua những tác động của Thánh Linh đang ở trong cha rằng: aKhông một ai đến được đất này, trừ khi họ được bàn tay của Chúa dẫn đến.

  7 Vậy nên, avùng đất này được biệt riêng cho những ai mà Ngài sẽ dẫn đến. Và nếu những người đó sẽ phục vụ Ngài đúng theo các lệnh truyền Ngài đã ban ra, thì đây sẽ là vùng đất btự do cho họ; vậy nên, họ sẽ không bao giờ bị đưa vào cảnh tù đày; nhưng, nếu có, thì đó là do sự bất chính mà ra; bởi vì, khi nào sự bất chính đầy dẫy thì đất này vì tại họ mà bị crủa sả; còn đối với những người ngay chính, thì đất này vẫn được ban phước đời đời.

  8 Và này, đây là điều thông sáng để cho đất này sẽ được giữ không cho các dân khác biết; vì này, nhiều dân tộc sẽ tràn vào đất này làm cho không còn chỗ làm nơi thừa hưởng.

  9 Vậy nên, cha, Lê Hi, đã nhận được một lời hứa rằng achừng nào những kẻ được Đức Chúa Trời đem ra khỏi xứ Giê Ru Sa Lem còn tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, thì họ sẽ còn được bthịnh vượng trên đất này; và họ sẽ được gìn giữ riêng ra khỏi mọi dân khác, để họ có thể làm sở hữu chủ đất này. Và nếu họ ctuân giữ các lệnh truyền của Ngài, thì họ sẽ được ban phước lành trên đất này, và sẽ không có ai ức hiếp được họ, hoặc chiếm đoạt đất đai thừa hưởng của họ được, và họ sẽ an toàn cư ngụ mãi mãi.

  10 Nhưng này, đến khi nào mà họ sa vào vòng vô tín ngưỡng, sau khi họ đã thụ nhận biết bao ân phước lớn lao từ bàn tay của Chúa—như hiểu biết về sự sáng tạo thế gian và loài người, hiểu biết về các việc làm vĩ đại và kỳ diệu của Chúa từ lúc sáng thế, thụ nhận quyền năng nhờ đức tin để làm mọi công việc; có tất cả các lệnh truyền từ lúc mới khởi đầu, và được dẫn dắt đến vùng đất hứa quý giá này nhờ lòng nhân từ vô biên của Ngài—này, cha nói đây, nếu đến một ngày nào họ chối bỏ Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên, aĐấng Mê Si chân chính, Đấng Cứu Chuộc và Thượng Đế của họ, này, những sự đoán phạt của Đấng công bình sẽ giáng xuống họ.

  11 Phải, Ngài sẽ đem acác dân khác đến với họ, và Ngài sẽ ban cho các dân này quyền lực; Ngài sẽ lấy đi đất thừa hưởng của họ và làm cho họ phải bị bphân tán và bị đánh đập.

  12 Phải, rồi thế hệ này tiếp nối thế hệ khác, sẽ có biết bao acảnh đổ máu, và biết bao sự viếng phạt ở giữa họ; vậy nên, hỡi các con, cha mong rằng, các con hãy ghi nhớ; phải, cha mong rằng các con hãy nghe theo những lời của cha.

  13 Ôi, cha mong các con thức tỉnh; hãy thức tỉnh khỏi giấc ngủ triền miên, phải, hãy tỉnh giấc ngủ angục giới, và hãy cởi bỏ bnhững xiềng xích gớm ghê mà các con đang bị trói buộc, đó là những xiềng xích cột trói con cái loài người, để họ bị đem vào cảnh tù đày dưới chốn cvực thẳm vĩnh cửu của sự khốn cùng và đau khổ vậy.

  14 Hãy thức tỉnh! Hãy trỗi dậy từ nơi bụi đất, và hãy nghe những lời của một angười cha run rẩy, mà chẳng còn bao lâu nữa, thân xác này sẽ được các con đặt vào trong lòng bmộ giá lạnh im lìm, nơi mà không một kẻ lữ hành nào có thể trở về được; một vài ngày nữa thôi, cha sẽ đi ccon đường của mọi người trần thế.

  15 Nhưng này, Chúa đã acứu chuộc linh hồn cha ra khỏi chốn ngục giới; cha đã nhìn thấy sự vinh quang của Ngài, và cha đang được bảo bọc vĩnh viễn trong vòng btay cthương yêu của Ngài.

  16 Và cha mong các con nhớ tuân hành acác luật lệ và mạng lệnh của Chúa; này, điều này đã là mối lo âu của tâm hồn cha từ lúc ban đầu.

  17 Tim cha đôi lúc bị nặng trĩu mối ưu phiền, vì cha sợ rằng, lòng dạ chai đá của các con sẽ khiến Chúa, Thượng Đế của các con, trút trọn acơn thịnh nộ tràn đầy của Ngài xuống các con, khiến các con phải bị bkhai trừ và hủy diệt mãi mãi;

  18 Hoặc, một sự nguyền rủa sẽ giáng xuống các con suốt anhiều thế hệ; và các con bị viếng phạt bằng nạn gươm đao, và bằng nạn đói, và các con sẽ bị ghét bỏ, và bị dẫn dắt theo ý muốn và sự cầm tù của bquỷ dữ.

  19 Hỡi các con trai của cha, mong sao những điều này không xảy đến cho các con, mà trái lại, các con sẽ trở thành một dân tộc chọn lọc và aưu đãi của Chúa. Nhưng này, cầu xin thánh ý của Ngài được nên; vì bnhững đường lối của Ngài ngay chính mãi mãi.

  20 Và Ngài đã từng phán rằng: aChừng nào các ngươi còn tuân giữ bnhững lệnh truyền của ta thì các ngươi sẽ được cthịnh vượng trong xứ; nhưng chừng nào các ngươi không còn tuân giữ những lệnh truyền của ta thì các ngươi sẽ bị khai trừ khỏi sự hiện diện của ta.

  21 Và giờ đây, để cho tâm hồn cha được hân hoan nơi các con, và để cho lòng cha được sung sướng mà từ giã thế gian này vì các con, để cho cha không bị đem theo những nỗi ưu phiền và đau khổ xuống mồ, thì các con hãy trỗi dậy từ nơi bụi đất, hỡi các con của cha, các con hãy tỏ ra là anhững người trượng phu, và hãy đồng tâm bnhất trí một lòng đoàn kết trong mọi công việc, để các con khỏi bị rơi vào vòng tù đày;

  22 Để các con khỏi bị rủa sả nặng nề; và cũng để các con khỏi hứng chịu sự bất bình của một Thượng Đế acông bình, khiến cho các con phải bị hủy diệt, phải, đó là một sự hủy diệt vĩnh cửu của cả linh hồn lẫn thể xác.

  23 Hãy thức tỉnh, hỡi các con trai của cha; hãy khoác aáo giáp của sự ngay chính. Hãy cởi bỏ mọi xiềng xích đang trói buộc các con, và hãy bước ra khỏi chốn tối tăm, và trỗi dậy khỏi bụi đất.

  24 Chớ chống đối em của các con nữa, nó từng mục kích nhiều sự vinh quang, và nó đã tuân giữ các lệnh truyền ngay từ lúc chúng ta rời khỏi Giê Ru Sa Lem; và nó còn là một công cụ trong tay Thượng Đế để dẫn dắt chúng ta đến đất hứa; vì nếu không có nó thì chúng ta đã chết ađói hết trong vùng hoang dã rồi; vậy mà các con lại tìm cách blấy mạng sống của nó; phải, nó đã từng đau khổ nhiều vì các con.

  25 Và cha rất đỗi sợ hãi và run sợ vì các con, vì cha sợ rằng nó sẽ bị đau khổ một lần nữa; vì này các con đã kết tội cho nó là muốn tìm kiếm uy quyền và aquyền hành trên các con, nhưng cha biết rằng nó chẳng tìm kiếm uy quyền mà cũng không tìm kiếm quyền hành gì trên các con, mà nó chỉ tìm kiếm vinh quang của Thượng Đế và sự an lạc vĩnh cửu cho các con mà thôi.

  26 Và các con đã ta thán vì nó đã thẳng thắn với các con. Các con bảo rằng nó đã dùng lời lẽ asắc bén; các con bảo rằng, nó đã tức giận các con; nhưng này, sự sắc bén của nó là sự sắc bén do quyền năng của lời Thượng Đế đang ngự trị trong nó; và điều mà các con gọi là sự tức giận đó tức là lẽ thật, theo lẽ thật của Thượng Đế, lẽ thật mà nó không thể dằn lòng được nên phải bộc lộ ra một cách mạnh mẽ vì những sự bất chính của các con.

  27 aquyền năng của Thượng Đế cần phải có trong nó, để nó có thể ra lệnh cho các con phải tuân theo. Nhưng này, đó chẳng phải là cá nhân nó, mà chính là bThánh Linh của Chúa trong nó làm nó cmở miệng phát nên lời mà nó không thể nín thinh được.

  28 Và giờ đây, hỡi con trai của cha, La Man, và luôn cả Lê Mu Ên, và Sam, và luôn cả các con trai của cha là những người con của Ích Ma Ên, này, nếu các con nghe theo lời của Nê Phi, thì các con sẽ không bị diệt vong. Và nếu các con nghe theo nó thì cha để lại cho các con một aphước lành, phải, phước lành đầu tiên của cha vậy.

  29 Nhưng nếu các con không nghe theo nó thì cha lấy lại phước lành ađầu tiên của cha, phải, đó là phước lành của cha, và phước lành đó sẽ thuộc về nó.

  30 Và giờ đây, hỡi Giô Ram, ta nói với con: Này, con là atôi tớ của La Ban; tuy vậy, con được đem ra khỏi xứ Giê Ru Sa Lem, và ta biết rằng con mãi mãi là bạn chân thành của con trai ta là Nê Phi.

  31 Vậy nên, vì con đã trung thành mà dòng dõi của con sẽ được phước lành acùng với dòng dõi của nó, để chúng được sống trong sự thịnh vượng lâu dài trên đất này; và chẳng có một điều gì, ngoại trừ sự bất chính của chúng, có thể quấy rầy và làm trở ngại sự thịnh vượng đời đời của chúng trên đất này.

  32 Vậy nên, nếu các con tuân giữ các lệnh truyền của Chúa, thì Chúa sẽ biệt riêng đất này cho sự an lạc của dòng dõi con với dòng dõi của con trai ta.