2 Nê Phi 18
  Footnotes
  Theme

  Chương 18

  Đấng Ky Tô sẽ là hòn đá vấp ngã và là tảng đá vướng mắc—Tìm kiếm Chúa chứ không phải đi tìm những người đồng bóng—Trông cậy vào luật pháp và lời chứng để tìm sự hướng dẫn—Đối chiếu với Ê Sai 8. Khoảng 559–545 trước T.C.

  1 Hơn nữa, lời Chúa phán cùng tôi rằng: Ngươi hãy lấy một cái bảng rộng và viết lên trên ấy bằng bút loài người chữ aMa He Sa La Hát Bát.

  2 Tôi có đem theo mấy anhân chứng trung thành để ghi chép, đó là U Ri, thầy tư tế, và Xa Cha Ri, con trai của Giê Bê Rê Kia.

  3 Đoạn tôi đi đến nhà anữ tiên tri; người thọ thai và sinh một trai. Thế rồi, Chúa phán cùng tôi rằng: Hãy đặt tên cho trẻ ấy là Ma He Sa La Hát Bát.

  4 Vì này, trước khi ađứa trẻ ấy bbiết gọi ‘ba ơi, mẹ ơi’, thì sự giàu có của Đa Mách cùng những ccủa cướp được của Sa Ma Ri sẽ bị cất đi trước mặt vua A Si Ri.

  5 Chúa còn phán cùng tôi rằng:

  6 Vì dân này đã từ bỏ các dòng nước aSi Ô Lê chảy dịu dàng, mà ưa thích bRê Xin cùng con trai của Rê Ma Lia;

  7 Vậy nên, giờ đây, này, Chúa sẽ khiến cho nước sông mạnh và nhiều chảy đến atrên họ, tức là vua A Si Ri và cả oai vinh người; nó sẽ tràn ngập khắp lòng sông và tràn qua các bờ.

  8 a sẽ chảy vào Giu Đa, tràn lan chảy xói, ngập lên tận cổ. Hỡi bEm Ma Nu Ên, cánh nó sẽ xòe ra che phủ cả xứ ngươi.

  9 Hỡi các dân, hãy aliên kết với nhau đi, rồi các ngươi sẽ bị tan nát; hết thảy các nước ở phương xa, hãy lắng tai nghe; hãy nịt lưng lại đi, rồi các ngươi sẽ bị tan nát; hãy nịt lưng lại đi, rồi các ngươi sẽ bị nát tan.

  10 Hãy cùng nhau bàn tính đi, nó sẽ nên hư không; hãy nói lên đi, rồi lời nói sẽ không đứng; a Thượng Đế ở cùng chúng ta.

  11 Vì Chúa đã dùng tay mạnh phán cùng tôi và dạy tôi đừng đi theo con đường của dân này, rằng:

  12 Đừng nói: aKết đảng! Khi dân này nói rằng: Hãy kết đảng! Chớ sợ điều chúng sợ, và cũng đừng kinh hãi.

  13 Hãy tôn Chúa Muôn Quân là thánh, và các ngươi achỉ nên sợ Ngài và kinh hãi Ngài mà thôi.

  14 Và Ngài sẽ là athánh đường, nhưng cũng là bhòn đá vấp ngã và tảng đá vướng mắc cho cả hai gia tộc Y Sơ Ra Ên, là bẫy và lưới cho dân cư Giê Ru Sa Lem vậy.

  15 Và có nhiều người trong bọn họ sẽ avấp chân và té dập nát, sẽ sa vào lưới và bị bắt.

  16 Hãy gói kỹ lời chứng này, hãy niêm phong aluật pháp này giữa các môn đồ của ta.

  17 Và tôi sẽ trông đợi Chúa, là Đấng aẩn mặt khỏi gia tộc Gia Cốp, tôi sẽ ngóng trông Ngài.

  18 Này, tôi và các con cái mà Chúa đã ban cho tôi là ađiềm triệu và điềm kỳ diệu trong Y Sơ Ra Ên, do Chúa Muôn Quân ngự trên núi Si Ôn gửi đến.

  19 Và khi nào có ai bảo các ngươi: Hãy đi hỏi ađồng bóngbphù thủy, là những kẻ nói lí nhí và thì thầm thì hãy đáp rằng: Một dân tộc há cchẳng nên cầu hỏi Thượng Đế của mình để người sống có thể biết tin tức dvề người chết hay sao?

  20 Hãy theo luật pháp và lời chứng; nếu achúng chẳng nói theo lời ấy, thì ắt là vì chẳng có ánh sáng trong chúng.

  21 achúng sẽ bị lưu lạc, khốn khổ và đói khát; và chuyện rằng, trong cơn đói, chúng sẽ trở nên cáu kỉnh và nguyền rủa vua và Thượng Đế của mình, và sẽ ngước xem trên cao.

  22 Rồi chúng cúi xuống nhìn đất, chỉ thấy sự hoạn nạn, tối tăm, mịt mù do ưu sầu, và sẽ bị đuổi vào nơi tăm tối.