2 Nê Phi 17
  Footnotes
  Theme

  Chương 17

  Ép Ra Im và Sy Ri liên kết gây chiến với Giu Đa—Đấng Ky Tô sẽ được một nữ đồng trinh sinh ra—Đối chiếu với Ê Sai 7. Khoảng 559–545 trước T.C.

  1 Và chuyện rằng, về đời A Cha, con trai Giô Tham, con trai Ô Xia, vua Giu Đa, có Rê Xin, vua Sy Ri, và Phê Ca, con trai Rê Ma Lia, vua Y Sơ Ra Ên, lên đánh Giê Ru Sa Lem, nhưng không thắng được.

  2 Có người báo tin đó cho gia tộc Đa Vít mà rằng: Sy Ri liên minh cùng aÉp Ra Im. Bấy giờ lòng vua cũng như dân chúng kinh động như cây trong rừng bị gió lay.

  3 Thế rồi Chúa phán cùng Ê Sai rằng: Ngươi cùng con trai ngươi là aSê A Gia Súp hãy đi đón A Cha tại cuối cống của ao thượng, trên đường cái trong ruộng thợ nhuộm;

  4 Và nói cùng người rằng: Hãy cẩn thận và im lặng; ađừng sợ chi và lòng chớ bủn rủn vì hai đuôi đuốc có khói, tức là vì cơn giận dữ của Rê Xin và Sy Ri, và của con trai Rê Ma Lia.

  5 Vì Sy Ri với Ép Ra Im và con trai của Rê Ma Lia đồng mưu hại ngươi, nói rằng:

  6 Chúng ta hãy lên nghịch cùng Giu Đa, quấy rối nó, achia cắt nó cho chúng ta và lập một vua giữa nó, phải, đó là con trai của Ta Bê Ên.

  7 Đức Chúa Trời phán như vầy: Dự định đó sẽ không thành và chuyện đó sẽ không xảy ra được.

  8 Vì đầu của Sy Ri là Đa Mách, và đầu của Đa Mách là Rê Xin; và trong vòng sáu mươi lăm năm, Ép Ra Im sẽ bị tan nát, không còn được kể là một dân nữa.

  9 Và đầu của Ép Ra Im là Sa Ma Ri, đầu của Sa Ma Ri là con trai của Rê Ma Lia. Nếu các ngươi akhông tin, thì chắc chắn các ngươi sẽ không đứng vững được.

  10 Hơn nữa, Chúa lại còn phán với A Cha rằng:

  11 Hãy xin Chúa, Thượng Đế của ngươi, một ađiềm triệu; hoặc dưới vực sâu hoặc trên trời cao.

  12 Nhưng A Cha đáp rằng: Tôi sẽ chẳng xin và tôi cũng chẳng muốn thử Chúa.

  13 Ê Sai bèn nói rằng: Này, hỡi gia tộc Đa Vít, hãy nghe đây: Đối với các ngươi làm phiền loài người có là một việc nhỏ không, mà các ngươi lại muốn làm phiền cả Thượng Đế của ta nữa?

  14 Vậy nên, chính Chúa sẽ ban cho các ngươi một điềm triệu: Này, một anữ đồng trinh sẽ thọ thai rồi sinh ra một con trai, và đặt tên là bEm Ma Nu Ên.

  15 Con trẻ ấy sẽ ăn bơ và mật ong, để biết chối bỏ điều dữ và chọn điều lành.

  16 Vì trước khi acon trẻ ấy biết chối bỏ điều dữ và chọn điều lành, thì xứ của bhai vua mà ngươi đang ghét đó sẽ bị bỏ hoang.

  17 Chúa sẽ agiáng trên ngươi, trên dân ngươi, trên nhà cha ngươi, những ngày mà từ trước chưa từng có như vậy kể từ ngày bÉp Ra Im lìa bỏ Giu Đa, vua xứ A Sy Ri.

  18 Và đến ngày đó, chuyện rằng, Chúa sẽ ahuýt gọi những con ruồi ở nơi tận cùng của xứ Ai Cập, những con ong ở xứ A Sy Ri.

  19 Chúng sẽ đến đậu trong các thung lũng tiêu điều, trong các hốc đá, trên mọi lùm gai và mọi bụi rậm.

  20 Trong ngày đó, Chúa sẽ dùng dao cạo thuê, bởi những người ở bên kia sông, bởi avua A Sy Ri, mà bcạo đầu cùng lông chân, và cạo luôn cả râu nữa.

  21 Và chuyện rằng, vào ngày đó, mỗi người sẽ anuôi một con bò cái tơ và hai con chiên;

  22 Và chuyện rằng, nhờ chúng có sữa dư dật nên họ sẽ làm bơ mà ăn; vì những ai còn sót lại trong xứ ấy sẽ nuôi sống mình bằng bơ và mật.

  23 Và chuyện rằng, vào ngày đó, những chỗ đất ngày trước trồng được một ngàn gốc nho, đáng giá một ngàn asiếc lơ bạc, sẽ mọc đầy những gai gốc và chà chuôm.

  24 Người ta sẽ đem cung tên đến đó, vì cả xứ chỉ toàn là gai gốc và chà chuôm.

  25 Cũng không đến trên các đồi núi là nơi mình đã cày cuốc nữa vì sợ gai gốc và chà chuôm, nhưng chỉ để thả bò và để amục súc giẵm lên.