2 Nê Phi 29
  Footnotes
  Theme

  Chương 29

  Nhiều Dân Ngoại sẽ bác bỏ Sách Mặc Môn—Họ sẽ nói: Chúng tôi không cần cuốn Kinh Thánh nào khác nữa—Chúa phán dạy cùng nhiều dân tộc—Ngài sẽ phán xét thế gian theo như những điều được ghi chép trong các sách đó. Khoảng 559–545 trước T.C.

  1 Nhưng này, sẽ có nhiều người—vào ngày ấy là ngày mà ta sẽ tiến hành thực hiện một acông việc lạ lùng giữa họ, ngõ hầu ta có thể nhớ lại những điều ta đã bgiao ước với con cái loài người, để ta đưa tay ra lần cthứ hai mà cứu vớt dân ta, tức là những người thuộc gia tộc Y Sơ Ra Ên;

  2 Và hơn nữa, để ta có thể nhớ tới những điều ta đã hứa với ngươi, Nê Phi, và luôn cả cha ngươi nữa, ngõ hầu ta sẽ nhớ tới dòng dõi ngươi; và anhững lời của dòng dõi ngươi sẽ được nói ra từ miệng ta và truyền lại cho dòng dõi của ngươi; và những lời của ta sẽ brít lên vang đến các nơi tận cùng của trái đất, như một ccờ hiệu cho dân ta, tức là những người thuộc gia tộc Y Sơ Ra Ên;

  3 Và cũng vì lời của ta sẽ rít lên—nhiều Dân Ngoại sẽ reo lên: aKinh Thánh! Kinh Thánh! Chúng ta đã có một cuốn Kinh Thánh rồi, và chẳng còn cuốn Kinh Thánh nào khác nữa.

  4 Nhưng Đức Chúa Trời phán rằng: Hỡi những kẻ ngu dại, họ sẽ có một cuốn Kinh Thánh; và nó sẽ xuất phát từ dân aDo Thái, tức là dân giao ước lâu đời của ta. Và họ đã làm gì để trả ơn cho dân Do Thái về cuốn bKinh Thánh mà họ đã nhận được từ dân này? Phải, Dân Ngoại có ý gì? Họ có còn nhớ những sự vất vả, những sự lao nhọc, những khổ đau của người Do Thái, cùng sự chuyên tâm của họ đối với ta trong việc đem lại sự cứu rỗi cho người Dân Ngoại?

  5 Hỡi Dân Ngoại, các ngươi có nhớ đến dân Do Thái, là dân giao ước lâu đời của ta không? Không; nhưng các ngươi đã nguyền rủa họ, đã aghét bỏ họ, và cũng không hề tìm cách phục hồi họ. Nhưng này, ta sẽ trút hết những sự việc đó lên đầu các ngươi; vì ta là Chúa không hề quên dân ta.

  6 Hỡi kẻ ngu dại là kẻ sẽ nói rằng: aKinh Thánh, chúng tôi đã có một cuốn Kinh Thánh rồi, và chúng tôi không cần cuốn Kinh Thánh nào khác nữa. Làm sao các ngươi có được Kinh Thánh, nếu không phải là nhờ dân Do Thái?

  7 Các ngươi há không biết rằng ngoài dân này còn nhiều dân khác nữa hay sao? Các ngươi há không biết rằng ta, Chúa, Thượng Đế của các ngươi, đã asáng tạo ra tất cả loài người, và ta cũng không quên những người sống trên bcác hải đảo; và ta cai trị trên các tầng trời lẫn dưới đất; và ta ban trải những lời của ta cho con cái loài người, phải, cho tất cả các dân trên thế gian này hay sao?

  8 Vậy sao các ngươi còn ta thán, vì các ngươi sẽ nhận thêm những lời của ta? Phải chăng các ngươi không biết rằng, lời chứng của ahai dân tộc là một bbằng chứng cho các ngươi thấy rằng, ta là Thượng Đế, và ta nhớ tới dân này như dân khác vậy? Vì thế, ta đã nói lên cùng một tiếng nói đối với dân này cũng như đối với dân kia. Và khi nào hai cdân liên kết với nhau, thì lời chứng của hai dân cũng liên hợp với nhau.

  9 Và sở dĩ ta làm vậy, là vì ta muốn chứng tỏ cho nhiều người thấy rằng, ta lúc nào acũng vậy, hôm qua cũng như hôm nay và mãi mãi về sau; và ta ban truyền những lời nói của ta tùy theo ý thích riêng của ta. Và chẳng phải vì ta đã nói ra một blời, mà các ngươi lại cho rằng ta sẽ không thể nói thêm lời nào khác nữa; vì việc làm của ta chưa chấm dứt; và việc làm ấy sẽ không chấm dứt trước ngày tận thế của loài người, và cũng không chấm dứt sau ngày ấy và mãi mãi về sau.

  10 Vậy nên, chẳng phải vì các ngươi đã có một cuốn Kinh Thánh, nên các ngươi cho rằng, trong ấy có chứa đựng tất cả anhững lời của ta; và các ngươi cũng chớ cho rằng ta sẽ không cho thêm điều gì khác để ghi chép nữa.

  11 Vì ta truyền lệnh cho atất cả mọi người, bên đông cũng như bên tây, trên miền bắc lẫn dưới miền nam, và luôn cả trên các hải đảo, rằng họ sẽ phải bviết lên những lời mà ta đã nói với họ; vì dựa theo những điều trong ccác sách sẽ được viết ra, thì ta sẽ dphán xét thế gian, từng người một tùy theo những việc làm của họ, theo như những gì đã được ghi chép.

  12 Vì này, ta sẽ nói với dân aDo Thái, và họ sẽ ghi chép lại; và ta cũng nói với dân Nê Phi nữa, và họ sẽ bchép lại; và ta cũng sẽ nói với những chi tộc khác của Gia Tộc Y Sơ Ra Ên, là những kẻ mà ta đã dẫn dắt đi khỏi, họ cũng sẽ ghi chép những lời ấy nữa; và ta còn nói với ctất cả các dân khác trên thế gian, và họ sẽ ghi chép lại như vậy.

  13 Và chuyện rằng, dân aDo Thái sẽ có những lời của dân Nê Phi, và dân Nê Phi sẽ có những lời của dân Do Thái; và cả dân Nê Phi lẫn dân Do Thái sẽ có những lời của bcác chi tộc thất lạc của Y Sơ Ra Ên; và các chi tộc thất lạc của Y Sơ Ra Ên sẽ có những lời của dân Nê Phi và dân Do Thái.

  14 Và chuyện rằng, dân ta tức là dân thuộc agia tộc Y Sơ Ra Ên sẽ quy tụ lại trên đất thừa hưởng của mình; và lúc đó lời nói của ta cũng sẽ gom lại thành bmột. Và ta sẽ tỏ cho những kẻ chống lại lời nói của ta, cùng chống lại dân của ta, tức là những người thuộc cgia tộc Y Sơ Ra Ên, biết rằng ta là Thượng Đế, và ta đã lập dgiao ước với Áp Ra Ham rằng ta sẽ nhớ đến edòng dõi của người gmãi mãi.