2 Nê Phi 19
  Footnotes
  Theme

  Chương 19

  Ê Sai nói về Đấng Mê Si—Dân trong bóng tối sẽ được thấy ánh sáng vĩ đại—Một con trẻ sẽ được sinh ra cho chúng ta—Ngài sẽ là Hoàng Tử Bình An và sẽ trị vì trên ngôi Đa Vít—Đối chiếu với Ê Sai 9. Khoảng 559–545 trước T.C.

  1 Tuy nhiên, sự mịt mù sẽ không đến nỗi như sự buồn rầu của kẻ ấy, vào lúc đầu Ngài gây đau đớn nhẹ cho axứ Sa Bu Lôn và xứ Nép Ta Li, nhưng về sau, Ngài gây đau đớn nặng nề hơn cho đất gần mé Biển Đỏ, bên kia Giô Đanh trong xứ Ga Li Lê của các dân.

  2 Dân đi trong abóng tối nay đã thấy sự sáng vĩ đại; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết.

  3 Ngài đã làm cho dân này thêm đông, và athêm niềm vui cho họ—họ vui mừng trước mặt Ngài như vui mừng trong ngày gặt, như người ta reo vui trong lúc chia của cướp được.

  4 Vì Ngài đã bẻ gãy ách họ mang, cây gậy trên vai họ, và cái roi của kẻ hà hiếp họ.

  5 Vì mọi chiến trường của chiến sĩ đều có những tiếng ồn ào hỗn độn, và những chiến bào vấy đầy máu; nhưng những sự vật này đều dùng để đốt và làm đồ mồi lửa.

  6 Vì có một acon trẻ được sinh ra cho chúng ta, một con trai được ban cho chúng ta; quyền bcai trị sẽ phủ trên vai Ngài, và danh Ngài sẽ được gọi là Đấng Kỳ Diệu, Đấng Mưu Luận, cThượng Đế Toàn Năng, dCha Vĩnh Viễn, Hoàng Tử eBình An.

  7 Quyền acai trị và sự bình an của Ngài bcứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa Vít và trên vương quốc của Ngài, để làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự phán xét và công lý từ nay cho đến mãi mãi về sau. Lòng nhiệt thành của Chúa Muôn Quân sẽ làm nên điều này.

  8 Chúa truyền lời của Ngài cho Gia Cốp, và lời ấy đã chiếu sáng trên aY Sơ Ra Ên.

  9 Và tất cả mọi người sẽ biết điều đó, tức là Ép Ra Im và dân cư của Sa Ma Ri, nhưng họ vì lòng kiêu căng ỷ thị mà nói rằng:

  10 Gạch đã đổ, nhưng chúng ta sẽ xây lại bằng đá đẽo; những cây sung đã bị đốn, nhưng chúng ta sẽ thay thế bằng những cây hương bách.

  11 Vì vậy Chúa khiến cho những kẻ thù nghịch của aRê Xin nổi lên dấy nghịch cùng nó và làm cho những kẻ thù của nó liên kết với nhau.

  12 Dân Sy Ri đằng trước, dân Phi Li Tin đằng sau, sẽ há miệng anuốt trọn Y Sơ Ra Ên. Vì tất cả những chuyện này, mà cơn bgiận dữ của Ngài không nguôi, nhưng tay Ngài vẫn còn giơ ra.

  13 Vì dân chúng akhông quay lại với Đấng đánh mình, cũng không tìm đến với Chúa Muôn Quân.

  14 Vậy nên, chỉ trong một ngày Chúa sẽ chặt đầu và đuôi, cành cây và cỏ lác của Y Sơ Ra Ên.

  15 Trưởng lão chính là đầu, và người tiên tri dạy sự nói dối tức là đuôi.

  16 Vì những kẻ dẫn dắt dân này làm cho họ sai lạc; còn những kẻ chịu chúng dẫn dắt thì bị hủy diệt.

  17 Vậy nên, Chúa chẳng đẹp lòng về bọn trai trẻ của họ, và cũng chẳng athương xót đến kẻ mồ côi hay góa bụa chút nào; vì ai ai cũng đều giả đạo đức, làm điều ác, và miệng nào cũng nói điều bcàn rỡ. Vì tất cả những chuyện này mà cơn giận dữ của Ngài không nguôi, nhưng ctay Ngài vẫn còn giơ ra.

  18 Vì sự độc ác cháy hừng lên như lửa; nó sẽ thiêu đốt gai gốc và chà chuôm, và nó sẽ đốt cháy những nơi rậm rạp trong rừng, và nó sẽ bốc lên như trụ khói dâng cao.

  19 Vì cơn thịnh nộ của Chúa Muôn Quân mà đất phải tối tăm, và dân chúng sẽ làm mồi cho lửa; achẳng ai thương tiếc anh em mình.

  20 Có kẻ cướp bên hữu mà vẫn còn đói; có kẻ aăn bên tả mà chẳng được no; ai nấy đều ăn thịt chính cánh tay của mình—

  21 aMa Na Se, bÉp Ra Im; và Ép Ra Im, Ma Na Se; cả hai sẽ cùng chống cGiu Đa. Vì tất cả những chuyện này mà cơn giận dữ của Ngài không nguôi, nhưng tay Ngài vẫn còn giơ ra.