Quỷ Dữ
  Footnotes
  Theme

  Quỷ Dữ

  Sa Tan. Quỷ dữ là kẻ thù của sự ngay chính và của những ai cố gắng làm theo ý muốn của Thượng Đế. Nó đích thực là một đứa con trai linh hồn của Thượng Đế và có lần đã từng là một thiên sứ có thẩm quyền trong chốn hiện diện của Thượng Đế (ÊSai 14:12; 2 NêPhi 2:17). Tuy nhiên, nó nổi loạn trong cuộc sống tiền dương thế và đã thuyết phục một phần ba con cái linh hồn của Cha Thiên Thượng phản nghịch lại Ngài (GLGƯ 29:36; MôiSe 4:1–4; ARHam 3:27–28). Chúng bị đuổi ra khỏi thiên thượng, bị khước từ không được cơ hội nhận thể xác hữu diệt và kinh nghiệm cuộc sống hữu diệt và bị đoán phạt đời đời. Từ lúc quỷ dữ bị đuổi ra khỏi thiên thượng, nó đã luôn luôn tìm cách lừa gạt tất cả mọi người, và dẫn dắt họ xa khỏi công việc của Thượng Đế để làm cho tất cả nhân loại phải chịu khổ sở như nó vậy (KHuyền 12:9; 2 NêPhi 2:27; 9:8–9).

  Giáo hội của quỷ dữ

  Mọi tổ chức trần tục và tà ác trên thế gian mà làm sai lạc phúc âm thanh khiết và hoàn hảo và chống lại Chiên Con của Thượng Đế.