Mi Chen
    Footnotes
    Theme

    Mi Chen

    Tên mà A Đam được gọi trong cuộc sống tiền dương thế. Ông được gọi là Thiên Sứ Thượng Đẳng. Trong tiếng Hê Bơ Rơ danh hiệu này có nghĩa là “Đấng giống như Thượng Đế.”