Dầu
    Footnotes
    Theme

    Dầu

    Khi dầu được nói đến trong các thánh thư, thì thường thường người ta muốn nói tới dầu ô liu. Từ thời Cựu Ước, dầu ô liu đã được dùng cho các nghi lễ ở đền thờ và đền tạm, dùng để xức, để đốt đèn và dùng làm thực phẩm. Dầu ô liu đôi khi là một biểu tượng về sự thanh khiết và về Đức Thánh Linh và ảnh hưởng của Ngài (1 SMÊn 10:1, 6; 16:13; ÊSai 61:1–3).