Ha Ma Ghê Đôn
    Footnotes
    Theme

    Ha Ma Ghê Đôn

    Tên Ha Ma Ghê Đôn bắt nguồn từ tiếng Hê Bơ Rơ gọi là Ha Mê Ghi Đô, có nghĩa là “núi Mê Ghi Đô”. Thung lũng Mê Ghi Đô nằm trong miền tây của đồng bằng Ết Ra Ê Lôn, năm mươi dặm (tám mươi cây số) phía bắc của Giê Ru Sa Lem, và là nơi có nhiều trận chiến chủ yếu trong thời Cựu Ước. Một trận chiến vĩ đại và cuối cùng sẽ xảy ra gần Ngày Tái Lâm của Chúa được gọi là trận chiến Ha Ma Ghê Đôn vì nó sẽ bắt đầu tại cùng một địa điểm đó. (Xem ÊXCÊn 39:11; XCRi 12–14, nhất là 12:11; KHuyền 16:14–21.)