Giô Suê
  Footnotes
  Theme

  Giô Suê

  Một vị tiên tri và vị lãnh đạo trong Cựu Ước, và là người kế vị Môi Se. Ông sinh ra ở Ai Cập trước khi con cái của Y Sơ Ra Ên trốn thoát (DSKý 14:26–31). Ông và Ca Lép là trong số mười hai người được sai đi do thám xứ Ca Na An. Chỉ có hai ông là những người báo cáo tốt về xứ ấy (DSKý 13:8, 16–33; 14:1–10). Ông qua đời vào lúc 110 tuổi (GiôSuê 24:29). Giô Suê là một tấm gương cao cả của một người chiến sĩ tiên tri hết lòng tận tụy.

  Sách Giô Suê

  Sách này được đặt theo tên Giô Suê vì ông là nhân vật chính trong sách, chứ không phải vì ông là tác giả. Các chương 1–12 diễn tả sự chinh phục xứ Ca Na An; các chương 13–24 kể về các chi tộc Y Sơ Ra Ên phân chia đất đai và về những lời khuyên nhủ cuối cùng của Giô Suê.

  Hai câu thánh thư đáng chú ý trong sách Giô Suê là lệnh truyền của Chúa phán bảo ông phải suy ngẫm thánh thư (GiôSuê 1:8) và sự kêu gọi của Giô Suê bảo dân chúng phải trung thành với Chúa (GiôSuê 24:15).