Nauvoo, Illinois (Hoa Kỳ)
  Footnotes
  Theme

  Nauvoo, Illinois (Hoa Kỳ)

  Một thành phố do Các Thánh Hữu Ngày Sau thiết lập vào năm 1839 ở tiểu bang Illinois. Nó tọa lạc bên Sông Mississippi, con sông này cách Saint Louis (gần 320 cây số)

  Vì những sự ngược đãi ở tiểu bang Missouri, các Thánh Hữu đã di chuyển về hướng đông bắc khoảng 320 cây số, ngang qua Sông Mississippi, vào bên trong tiểu bang Illinois, là nơi mà họ tìm thấy có những điều kiện thuận lợi hơn. Về sau, các Thánh Hữu đã mua đất gần thành phố Commerce chưa được phát triển. Mảnh đất này là một mảnh đất đầm lầy hoang vắng, chỉ có một vài tòa nhà đơn sơ mà thôi. Các Thánh Hữu đã thoát nước cho đất khô ráo và xây cất nhà cửa ở. Joseph Smith dời gia đình ông đến ở trong một căn nhà gỗ nhỏ. Tên thành phố Commerce được đổi thành Nauvoo, theo tiếng Hê Bơ Rơ có nghĩa là “đẹp.”

  Có vài tiết trong Giáo Lý và Giao Ước được ghi chép ở Nauvoo (GLGƯ 124–129; 132; 135). Các Thánh Hữu được phán bảo phải xây cất một đền thờ ở Nauvoo (GLGƯ 124:26–27). Họ xây cất đền thờ và tổ chức các giáo khu của Si Ôn trước khi bị đuổi ra khỏi nhà cửa của mình vào năm 1846. Do sự ngược đãi này, các Thánh Hữu đã rời bỏ nơi đó và di chuyển về miền tây.