Ánh Sáng, Ánh Sáng của Đấng Ky Tô
  Footnotes
  Theme

  Ánh Sáng, Ánh Sáng của Đấng Ky Tô

  Năng lực, quyền năng hay ảnh hưởng thiêng liêng phát ra từ Thượng Đế qua Đấng Ky Tô và đem lại sự sống và sự sáng cho tất cả mọi vật. Đó là luật pháp mà qua đó tất cả mọi vật được chi phối trên trời và trên thế gian (GLGƯ 88:6–13). Nó cũng giúp con người hiểu được các lẽ thật phúc âm và giúp đặt họ vào con đường phúc âm dẫn tới sự cứu rỗi (Giăng 3:19–21; 12:46; AnMa 26:15; 32:35; GLGƯ 93:28–29, 31–32, 40, 42).

  Ánh sáng của Đấng Ky Tô không nên được lầm lẫn với Đức Thánh Linh. Ánh sáng của Đấng Ky Tô không phải là một người. Nó là một ảnh hưởng đến từ Thượng Đế và chuẩn bị cho một người tiếp nhận Đức Thánh Linh. Nó là một ảnh hưởng cho sự tốt đẹp trong cuộc sống của tất cả mọi người (Giăng 1:9; GLGƯ 84:46–47).

  Một sự biểu hiện của ánh sáng của Đấng Ky Tô là lương tâm, nó giúp cho một người chọn lựa được giữa điều phải và điều sai (MRNi 7:16). Khi con người học hỏi thêm về phúc âm, lương tâm họ trở nên bén nhạy hơn (MRNi 7:12–19). Những ai biết nghe theo ánh sáng của Đấng Ky Tô đều được dẫn dắt đến phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô (GLGƯ 84:46–48).