Loài Người
  Footnotes
  Theme

  Loài Người

  Chỉ về tất cả nhân loại, cả nam lẫn nữ. Tất cả những người nam và người nữ đều đích thực là con cái linh hồn của Cha Thiên Thượng. Khi họ sinh ra trên trần thế, họ nhận được các thể xác hữu diệt. Những thể xác này được sáng tạo theo hình ảnh của Thượng Đế (STKý 1:26–27). Những người nam và người nữ nào trung tín trong việc tiếp nhận các giáo lễ cần thiết, tuân giữ các giao ước của mình và tuân theo các lệnh truyền của Thượng Đế, sẽ được bước vào chốn tôn cao của mình và trở nên giống như Thượng Đế.

  Con người, con linh hồn của Cha Thiên Thượng

  Con người có khả năng trở thành giống như Cha Thiên Thượng