An Pha và Ô Mê Ga
    Footnotes
    Theme

    An Pha và Ô Mê Ga

    An Pha là chữ đầu tiên trong mẫu tự Hy Lạp. Ô Mê Ga là chữ cuối cùng. Hai chữ này cũng là các danh hiệu để gọi Chúa Giê Su Ky Tô và được dùng như là một biểu tượng để cho thấy rằng Đấng Ky Tô là Đấng ban đầu lẫn cuối cùng (KHuyền 1:8; GLGƯ 19:1).