Hòm Giao Ước
    Footnotes
    Theme

    Hòm Giao Ước

    Cũng còn được gọi là Hòm của Đức Giê Hô Va và Hòm Bảng Chứng. Hòm Giao Ước là một cái rương hay cái thùng hình chữ nhật bằng gỗ được bọc bằng vàng. Nó là một vật lâu đời và thiêng liêng nhất trong số những biểu tượng tôn giáo của dân Y Sơ Ra Ên. Nắp Thi Ân đậy trên hòm được coi như là chốn cư ngụ trần thế của Đức Giê Hô Va (XÊDTKý 25:22). Vào lúc hoàn thành đền thờ, hòm được đem đến Chốn Thánh, nơi chí thánh trong đền. (1 Vua 8:1–8).