Ê Xơ Tê
  Footnotes
  Theme

  Ê Xơ Tê

  Một người đàn bà có đức tin lớn lao và là nhân vật chính trong sách Ê Xơ Tê.

  Sách Ê Xơ Tê

  Một cuốn sách trong Cựu Ước chứa đựng câu chuyện về sự can đảm phi thường của Hoàng Hậu Ê Xơ Tê trong việc cứu dân của bà thoát khỏi sự hủy diệt.

  Các chương 1–2 kể lại việc Ê Xơ Tê, một phụ nữ Do Thái và là con gái nuôi của một người Do Thái tên là Mạc Đô Chê, đã được chọn làm hoàng hậu xứ Phe Rơ Sơ nhờ sắc đẹp của bà. Chương 3 giải thích rằng Ha Man, quan trưởng ở cung vua, ghét Mạc Đô Chê và được vua cho phép ra chiếu chỉ tiêu diệt hết tất cả dân Do Thái. Các chương 4–10 kể lại việc Ê Xơ Tê đã liều mình tiết lộ quốc tịch của mình cho nhà vua biết và được vua cho phép thu hồi chiếu chỉ lại.