Ngay Chính
    Footnotes
    Theme

    Ngay Chính

    Công bình, thánh thiện, đức hạnh, ngay thẳng; làm theo những lệnh truyền của Thượng Đế; tránh tội lỗi.