Thế Gian, Thế Giới
  Footnotes
  Theme

  Thế Gian, Thế Giới

  Trái đất; một nơi thử thách cho những con người hữu diệt. Nghĩa bóng, những người không tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế.

  Cuộc sống hữu diệt

  Những người không tuân theo các giáo lệnh

  Tận thế