Nhu Mì
    Footnotes
    Theme

    Nhu Mì

    Kính sợ Thượng Đế, ngay chính, khiêm nhường, dễ dạy và kiên nhẫn trong lúc thống khổ. Những người nhu mì sẵn lòng sống theo những lời giảng dạy của phúc âm.