Pha Ri Si, Người
    Footnotes
    Theme

    Pha Ri Si, Người

    Trong thời Tân Ước, một nhóm tôn giáo trong dân Do Thái mà tên của họ gợi ra sự phân rẽ hay tách rời. Người Pha Ri Si tự hào về việc hết sức nghiêm khắc tuân theo luật pháp Môi Se và tránh bất cứ điều gì có liên hệ với người Dân Ngoại. Họ tin vào cuộc sống sau khi chết, Sự Phục Sinh và sự hiện hữu của các thiên sứ và các thần linh. Họ tin rằng luật pháp bằng lời và truyền thống tập tục thì cũng quan trọng bằng các luật pháp được viết ra. Những sự giảng dạy của họ đã giới hạn tôn giáo vào sự tuân theo các luật lệ và khuyến khích sự kiêu hãnh tinh thần. Họ khiến cho nhiều người Do Thái nghi ngờ Đấng Ky Tô và phúc âm của Ngài. Chúa tố cáo người Pha Ri Si và những việc làm của họ trong Ma Thi Ơ 23; Mác 7:1–23; và Lu Ca 11:37–44.