Phép Báp Têm cho Trẻ Sơ Sinh
    Footnotes
    Theme

    Phép Báp Têm cho Trẻ Sơ Sinh

    Sự thực hành không cần thiết trong việc làm phép báp têm cho trẻ sơ sinh và trẻ con dưới tuổi hiểu biết trách nhiệm, tức là tám tuổi. Chúa lên án việc làm phép báp têm cho trẻ sơ sinh (MRNi 8:10–21). Trẻ con sinh ra thơ ngây và vô tội. Sa Tan không có quyền năng cám dỗ trẻ thơ cho đến khi nào chúng bắt đầu hiểu biết trách nhiệm (GLGƯ 29:46–47) vì thế chúng không cần phải hối cải hay chịu phép báp têm. Trẻ thơ cần phải được báp têm vào lúc tám tuổi (GLGƯ 68:25–27).