Ba Anh
    Footnotes
    Theme

    Ba Anh

    Nam thần mặt trời phần lớn được thờ phượng ở Phi Ni Si (1 Vua 16:31) nhưng cũng được thờ phượng bằng những cách thức khác ở nhiều nơi: bởi những người Mô Áp là Ba Anh Phê Ô (DSKý 25:1–3), ở Si Chem là Ba Anh Bê Rít (QXét 8:33; 9:4), ở Éc Rôn là Ba Anh Xê Bụt (2 Vua 1:2). Ba Anh có thể là Bên của Ba Bi Lôn và Giê Út của Hy Lạp. Chữ Ba Anh diễn tả sự liên hệ giữa một lãnh chúa và kẻ nô lệ. Biểu tượng thông dụng cho Ba Anh là con bò đực. Át Tạt Tê là nữ thần thường được người ta thờ phượng cùng với Ba Anh.

    Chữ Ba Anh đôi khi được kết hợp với một cái tên hay một chữ khác để chỉ sự liên hệ với thần Ba Anh, chẳng hạn như nơi mà người ta thờ thần này hoặc một người có những đặc tính giống như thần Ba Anh. Về sau vì chữ Ba Anh trở nên chữ có ý nghĩa rất xấu, nên chữ Bô Sết được thay thế chữ Ba Anh trong những tên hỗn hợp đó. Bô Sết có nghĩa là “xấu hổ”.