Tiếng Nói
    Footnotes
    Theme

    Tiếng Nói

    Như được dùng trong thánh thư, đôi khi sứ điệp có thể được nghe rõ từ Chúa hay các thiên sứ của Ngài nói ra. Tiếng nói của Thánh Linh cũng có thể không nghe được mà chỉ được hướng vào tâm hồn hay trí óc mà thôi.