Xảo Quyệt Tăng Tế
    Footnotes
    Theme

    Xảo Quyệt Tăng Tế

    Những người thuyết giảng và trưng mình làm ánh sáng cho thế gian để mưu tìm lợi lộc và sự ca tụng của người đời; họ không tìm kiếm sự an lạc của Si Ôn (2 NêPhi 26:29).